Rola i znaczenie szkolenia BHP

szkoleniabhp - katowice

Rola i znaczenie szkolenia BHP
Szkolenia BHP Katowice bywają przez wielu przedsiębiorców i pracowników lekceważone, jednak nie należy bagatelizować ich znaczenia. Niepoprawne przeprowadzanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy naraża nas na nieprzyjemną wizytę Państwowej Inspekcji Pracy i zapłacenie dotkliwych kar. Przede wszystkim jednak niedbałe przeprowadzanie szkoleń grozi bezpieczeństwu pracowników i może doprowadzić do niebezpiecznych wypadków.

W dzisiejszych czasach istnieje bardzo wiele różnorodnych firm zajmujących się Szkolenia BHP Katowice. Przy wyborze firmy warto zapoznać się nie tylko z cennikiem, ale także z opiniami wystawionymi przez innych klientów. Zawsze należy też dokładnie czytać programy proponowanych szkoleń, tak, abyśmy wiedzieli, z czym będziemy mieć do czynienia. Nie kupujmy kota w worku, gdyż może to się na nas zemścić. Istotne jest także aby szkolenia były przeprowadzane przez fachowców wyspecjalizowanych w tej dziedzinie, gwarantuje to najwyższy poziom jakości szkolenia.

Programy Szkolenia BHP Katowice dzielą się zgodnie z przepisami na wstępne oraz okresowe. Wstępne są przeznaczone dla pracowników nowych albo takich, którzy trafiają na dane stanowisko po raz pierwszy (na przykład na skutek przeniesienia ich do innego działu). Mają one charakter jednorazowy. Bez przejścia wstępnego szkolenia BHP pracownik nie ma prawa być dopuszczonym do pracy. Wynika to nie tylko z przepisów prawnych, ale i z dbałości o bezpieczeństwo pracownika. Kodeks pracy zakazuje dopuszczenia do stanowiska pracy osoby nie zaznajomionej z zasadami BHP. Warto też zaopatrzyć stanowiska pracy w specjalne plansze prezentujące w przystępny sposób zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy też regularnie pouczać pracowników o znaczeniu zasad BHP, aby ich nie lekceważyli.

Innym typem szkoleń są szkolenia okresowe, które jak sama nazwa wskazuje należy powtarzać regularnie w wyznaczonym okresie. Szkolenia są ważne tylko przez pewien wytyczony odcinek czasu, dlatego konieczne jest przeprowadzanie ich na nowo. Niektórzy uważają, że nie mają one większego znaczenia, ale nie wolno ich bagatelizować z przyczyn, które zostały wymienione już wcześniej w tym artykule.

Na podobny temat:

Dlaczego warto skorzystać z oferty TUV?